Djeca OŠ Bartul Kašić i PŠ Bokanjac brinu o pticama

Djeca OŠ Bartul Kašić i PŠ Bokanjac brinu o pticama

Da su pravi ljubitelji ptica i zaštitari prirode pokazali su učenici trećih razreda sa svojim učiteljicama OŠ Bartul Kašić i PŠ Bokanjac koji su u utorak, 29. studenog 2016., izrađivali hranilice za ptice koje su potom postavili u svoja školska dvorišta te će se o hranjenju ptica brinuti čitavu zimu. Osim što je pomoć pticama u preživljavanju, učenicima je izvrsna prilika za promatranje ptica iz blizine.

Edukativna radionica izrade hranilica za ptice održala se pod vodstvom dvoje edukatora Parka prirode Vransko jezero, a djeca su naučila kada i kako hraniti ptice, čime ih smijemo hraniti a čime ne, koje ptice dolaze na hranilicu te kako sami mogu jednostavno napraviti hranilice od otpadnog materijala iz kućanstva. Postavljanje hranilica u školskom vrtu bio je najzanimljiviji dio i u toj aktivnosti su željeli sudjelovati svi mališani.

Radionica je nastavak suradnje Parka prirode Vransko jezero i OŠ Bartul Kašić koja ima status škola – „Prijatelj Vranskog jezera“. Učenici trećih razreda su već ovog listopada posjetili Park prirode Vransko jezero gdje su promatrali ptice u Ornitološkom rezervatu dalekozorima i durbinom, a u 2017. godini je u planu nastavak suradnje kroz zajedničke edukativno-kreativne projekte.

djeca-os-bartul-kasic-i-ps-bokanjac-brinu-o-pticama-01 djeca-os-bartul-kasic-i-ps-bokanjac-brinu-o-pticama-02 djeca-os-bartul-kasic-i-ps-bokanjac-brinu-o-pticama-03 djeca-os-bartul-kasic-i-ps-bokanjac-brinu-o-pticama-04 djeca-os-bartul-kasic-i-ps-bokanjac-brinu-o-pticama-05 djeca-os-bartul-kasic-i-ps-bokanjac-brinu-o-pticama-06 djeca-os-bartul-kasic-i-ps-bokanjac-brinu-o-pticama-07 djeca-os-bartul-kasic-i-ps-bokanjac-brinu-o-pticama-08 djeca-os-bartul-kasic-i-ps-bokanjac-brinu-o-pticama-09 djeca-os-bartul-kasic-i-ps-bokanjac-brinu-o-pticama-10 djeca-os-bartul-kasic-i-ps-bokanjac-brinu-o-pticama-11 djeca-os-bartul-kasic-i-ps-bokanjac-brinu-o-pticama-12 djeca-os-bartul-kasic-i-ps-bokanjac-brinu-o-pticama-13 djeca-os-bartul-kasic-i-ps-bokanjac-brinu-o-pticama-14 djeca-os-bartul-kasic-i-ps-bokanjac-brinu-o-pticama-15 djeca-os-bartul-kasic-i-ps-bokanjac-brinu-o-pticama-16