Projekt – Change we care

Završna radionica s dionicima projekta Change we care

Basna o čaplji

Plan prilagodbe na klimatske promjene i idejno rješenje regenerativne poljoprivrede za prilagodbu na utjecaje klimatskih promjena na području Jasen predstavljamo na završnoj radionici projekta “Change we care” u četvrtak 28. listopada u poduzetničkom inkubatoru u Biogradu na moru. Svi zainteresirani svoje sudjelovanje mogu prijaviti najkasnije do 27. listopada  u 12 sati na e-mail: sonja@ecologica.hr Javna ustanova Park prirode Vransko jezero ... Read More »

Održan sastanak partnera projekta Change we care u delti rijeke Po

odrzan-sastanak-partnera-projekta-change-we-care-u-delti-rijeke-po-02

Dana 5. i 6. listopada autonomna regija Veneto bila je domaćin periodičnom sastanku 12 projektnih partnera u Porto di Pila (Rovigo) u delti rijeke Po radi pregleda dosadašnjih aktivnosti kao i dogovora o preostalim aktivnostima na projektu u kojem surađuju talijanske i hrvatske institucije. Na ovom, posljednjem sastanku partnera i Upravnog odbora projekta koji traje do kraja godine sudjelovala je ... Read More »

Sastanak dionika za plan prilagodbe na klimatske promjene

sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene-2

U četvrtak 17. lipnja održan je treći sastanak dionika u sklopu projekta Change we care u dvorani poduzetničkog inkubatora u Biogradu na moru. Radionicu su vodili i moderirali konzultanti iz Ekološkog instituta Ecologica, Sonja Karoglan Todorović i Darko Znaor. Radionica s ciljem doprinosa izradi Plana prilagodbe na klimatske promjene zaintrigirala je više od petnaest dionika, predstavnika lokalnih opg-ova, Lag-a, Poljoprivredne ... Read More »

Sastanak dionika za plan prilagodbe na klimatske promjene

sastanak-dionika-za-plan-prilagodbe-na-klimatske-promjene

U srijedu 5. svibnja održan je drugi sastanak dionika u sklopu projekta Change we care. Petnaestak dionika vezanih uz problematiku održivog upravljanje vodom u svijetlu klimatskih promjena, okupilo su se u Biogradu na Moru u dvorani poduzetničkog inkubatora u Biogradu na moru. Radionicu su vodili i moderirali konzultanti iz Ekološkog instituta Ecologica, Sonja Karoglan Todorović i Darko Znaor. Cilj radionice ... Read More »

Sastanak stručnog interdisciplinarnog tima

sastanak-strucnog-interdisciplinarnog-tima

U sklopu projekta CHANGE WE CARE, sastanak s naglaskom na temu klimatskih promjena i njihov utjecaj na Pilot područje Parka prirode Vransko jezero održao se u četvrtak 26.11. 2020. godine u Biogradu na Moru. Ukupno 15 sudionika uživo te još 4 on-line, razmijenili su znanja i rezultate analiza utjecaja klimatskih promjena na Vransko jezero s obzirom na hidrologiju, sedimente, različite ... Read More »

Projekt Change we care – Vijesti o znanju o utjecajima klimatskih promjena na prostoru Italije i Hrvatske

projekt-change-we-care-vijesti-o-znanju-04

Nalazimo se središnjem dijelu trajanja provedbe projekta “Change we care” financiranog iz programa Interreg Italija –Hrvatska 2014.-2020. Tijekom 2020. godine naglasak u aktivnostima bio je na sustavnom prikupljanju informacija o znanju o klimatskim procesima koji pokreću fizičke, biogeokemijske, morfološke i biološke promjene na 5 Pilot područja (u Italiji Banco di Mula di Muggia i delta rijeke Po, a u Hrvatskoj ... Read More »

Održan drugi sastanak partnera projekta Change we care u Trstu

odrzan-drugi-sastanak-partnera-projekta-change-we-care-u-trstu-01

Dana 26. i 27. studenoga, autonomna regija Friuli Venezia Giulia bila je domaćin periodičnom sastanku s 12 projektnih partnera u Trstu radi pregleda dosadašnjih aktivnosti i dogovora o kasnijim fazama suradnje talijanskih i hrvatskih institucija. Sudionici su potom bili u pratnji posjeta jednom od 5 pilot područja projekta, Natura 2000 području Banco della Mula di Muggia. Sastanak je bio važna ... Read More »

Održani Info dani projekta Change we care

odrzani-info-dani-projekta-change-we-care-05

Info dan za projekt Change We Care održan je 28. lipnja 2019. godine u info centru Crkvine u Parku prirode Vransko jezero. Info dan započeo je registracijom u 9:00 sati. 20-ak sudionika uključilo se u panel diskusiju na temu klimatskih promjena, te su se informirali o glavnim aktivnostima i ciljevima projekta. Paralelno s panel diskusijom, svi sudionici mogli su dobiti ... Read More »

Info dani projekta Change We Care

info-dani-projekta-change-we-care

Pozivamo svu zainteresiranu javnost, lokalne dionike i partnere na info dane projekta Change we care financiranog iz PREKOGRANIČNOG PROGRAMa INTERREG ITALIJA – HRVATSKA u kojem je Park priorde Vransko jezero partner. Info dan održat će se 28.lipnja od 9-13 sati na području Info centra Crkvine u Parku prirode Vransko jezero. Glavni je cilj projekta je pružanje integriranog pristupa, zasnovanog na ... Read More »

U Veneciji održana početna konferencija projekta “CHANGE WE CARE”

u-veneciji-odrzana-pocetna-konferencija-projekta-change-we-care

U sjedištu Instituta morskih znanosti (CNR-ISMAR) u Veneciji 16. i 17. travnja održala se početna konferencija projekta “CHANGE WE CARE” (Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross- Project Adriatic Response) financiranog u okviru prekograničnog programa Interreg Italija-Hrvatska, prioritetne osi 2 – Sigurnost i otpornost, unutar koje se ostvaruje specifični cilj 2.1 – Poboljšati praćenje i planiranje ... Read More »