Boravak dr. Swansona na Vranskom jezeru!

Boravak dr. Swansona na Vranskom jezeru!

U okviru provedbe projekta „Wetlands for a brighter future“, programa Fulbright Specialist, Javna ustanova Park prirode Vransko jezero domaćin je stručnjaku dr. Shermanu Swansonu koji boravi na području Vranskog jezera u razdoblju od 28. ožujka do 7. svibnja 2023. godine.

Dr. Swanson se bavi interdisciplinarnim istraživanjima međuodnosa hidrologije i geomorfologije sliva, riparijskom vegetacijom, korištenja zemljišta (pašarenja i sl.), požara, kvalitetom vode te staništima divljih životinja koristeći metodologiju s ciljem procjene stanja riparijskih zona vodotoka (tranzicijskog prostora između vodenih i kopnenih staništa s elementima oba) te uspostave održivog upravljanja – poboljšanja kvalitete i skladištenja vode, ublažavanja poplava i suša te obnove staništa.

Svrha samog projekta je očuvanje kvalitete i funkcionalnosti ekosustava Vranskog jezera s naglaskom na restauraciju staništa i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena.

 

Ciljevi projekta su:

  1. Analiza stanja vodotoka Parka prirode Vransko jezero i susjednog poplavnog područja unutar ekološke mreže Natura 2000,
  2. Osmišljavanje aktivnosti za poboljšanje funkcija ekosustava u Parku prirode Vransko jezero i susjednom poplavnom području na Jasenu,
  3. Poučavanje stručne službe Parka prirode za daljnju implementaciju aktivnosti neophodnih za osiguravanje pružanja usluga ekosustava.

 

Neke od aktivnosti projekta su:

  1. Analiza stanja vodotoka – terenski obilasci močvarnih staništa Parka i susjednog poplavnog područja Jasen,
  2. Sudjelovanje na radionici o specifičnostima i problematici zaštićenog područja Parka prirode Vransko jezero i susjednog poplavnog područja Jasen,
  3. Demonstracija stručnih saznanja s naglaskom na primjere koji se mogu primijeniti na području Parka prirode Vransko jezero i susjednog poplavnog područja Jasen,
  4. Prijedlog aktivnosti potrebnih za poboljšanje stanja močvarnih područja na području Vranskog jezera i susjednog područja Jasen.

 

Dr. Swanson već aktivno surađuje sa stručnom službom i ravnateljem Parka prirode Vransko jezero, održao je sastanak sa predstavnicima Hrvatskih voda iz Zadra i Šibenika, a u nastavku svog boravka u Hrvatskoj u Zagrebu održat će predavanje „Važnost funkcionalnih riparijskih ekosustava“.

 

Projekt pod nazivom „Wetlands for a brighter future“ provodi se u okviru programa Fulbright Specialist u sklopu bilateralne suradnje između SAD-a i RH, a sufinanciran je sredstvima Agencije za mobilnost.

 

 

 

Skip to content