3. Simpozij o biologiji slatkih voda

3. Simpozij o biologiji slatkih voda

U organizaciji Hrvatskog udruženja slatkovodnih ekologa (HUSEk) i Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF), 15. veljače 2019. godine, na Biološkom odsjeku PMF-a u Zagrebu, održan je 3. Simpozij o biologiji slatkih voda. Cilj ovog cjelodnevnog simpozija je predstaviti aktualna istraživanja vezana za biologiju i ekologiju slatkovodnih ekosustava, uključujući sve aspekte ekologije, taksonomije, filogenije, bioraznolikosti, zoologije, botanike, protistologije, ekotoksikologije, zaštite prirode te utjecaja globalnih promjena i čovjeka na slatkovodne ekosustave. Ovogodišnji simpozij je osim brojnih domaćih stručnjaka ugostio i predavače iz Češke i Francuske. Simpoziju je nazočilo stotinjak sudionika iz znanstveno-obrazovnog, javnog i privatnog sektora te brojni studenti.

3-simpozij-o-biologiji-slatkih-voda-plakat-small

Plakat

Djelatnice Javne ustanove Park prirode Vransko jezero sudjelovale su na simpoziju posterskim priopćenjem „Utjecaji kolebanja razine vode i saliniteta na ekosustav plitkog Vranskog jezera kod Biograda na Moru“ kojim je predstavljena problematika zaslanjenja Vranskog jezera.

U plitkim jezerima se promjene događaju naglo, a potrebno je bolje upoznati unutarnje mehanizme i vanjske utjecaje koji pokreću takve promjene. Pojave intenzivnih zaslanjenja samoga jezera i njegovog okolnog krškog vodonosnika, dijelom uzrokovanih utjecajem recentnih klimatskih promjena, uzrokovale su promjene stanja u jezerskom ekosustavu. Zato je nužno uspostaviti trajni i redoviti monitoring sastavnica slatkovodnog ekosustava i pokušati utvrditi granične vrijednosti u kojima promjene postaju ireverzibilne. Izgradnja zapornice i rekonstrukcija kanala Prosika prvi je korak koji treba poduzeti kako bi se umanjio barem direktan utjecaj mora kroz kanal. Pri ocjeni mogućnosti korištenja voda iz jezera i njegovog sliva, uz poštivanje osiguranja ekološki prihvaljivog protoka, ključno je osigurati dovoljno dotoka da se osigura izmjena zaslanjenih jezerskih masa.

3-simpozij-o-biologiji-slatkih-voda-01 3-simpozij-o-biologiji-slatkih-voda-02 3-simpozij-o-biologiji-slatkih-voda-03 3-simpozij-o-biologiji-slatkih-voda-04 3-simpozij-o-biologiji-slatkih-voda-05